Faydalı Dualar

- Kalp Darlığı İçin:
Kalp darlığında olan, sabah namazının sünnetinden sonra

40 defa; "Ya Hayyu Ya Kayyum La İlahe İlla Ente" okusun.

- Su İçerken:
Suyu Besmele ile üç nefeste içmeli,

her nefeste ağzını bardaktan çekmelidir.
Peygamber efendimiz de böyle yaparlardı.
Birinci nefeste Rabbine, verdiği ni'met sebebiyle şükretmeli,
ikinci nefeste, kendisine ortak olmaması için
Allahü teâlâ'ya şeytandan sığınmalı,
üçüncü nefeste içtiği suyun şifâ olması için
Allahü teâlâ'ya niyazda bulunmalıdır.

- Zor durumda kalınca: "116 kere Ya Kaviyy" okunulur.

- Dert ve Beladan Kurtulmak:
Bismillâhırrahmânirrahîm ve lâ-havle

ve lâ-kuvvete illâ billâhil' aliyyil'azîm.
(24) Duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur.
Dertlerden kurtulmak için ve mürâda kavuşmak için beşyüz kere okunur.
Evvelinde ve âhirinde yüzer def'a salevât-i şerîfe okuyup duâ etmelidir.
Ayrıca şu duâ da okunmalıdır. Yâ Allahü bıketehassantu ve biabdike
ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem estecertu.

- Büyüden Korunmak İçin Dua:
Bir miktar suya Ayet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak]
surelerini okumalıdır! Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli,
kalan su ile gusledilmelidir!


- Hapşurunca: “Elhamdulillah” demeli, bunu duyan müslüman da,
“Yerhamukellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir!
Üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikumullah” demelidir!
Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi söylemelidir!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Hapşurunca "Elhamdulillah"
diyen göz ağrısı görmez.” “Hapşurunca Elhamdulillah diyeni,
70 türlü belâdan korunur.”

- Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua:
Resûlullah Efendimiz, düşmandan çekindigi zaman:
“Allahümme innâ nec'alüke fî nuhûrihim

ve ne'ûzü bike min surûrihim” derdi.

- Çocuk konuşmaya başlayınca:
en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi ona öğretilir.
Bu yedi defa ona telkîn edilir. Sonra ona:
“Fe te'âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arsil kerîm”
(72) âyeti telkîn edilir. Sonra Âyet-el kürsî'yi ve Hasr sûresinin
sonu olan Hüvallahüllezî'yi okuyup öğretir.
Düzgün konuşması, kekemelikten kurtulması için;
“rabbisrahlî sadrî veyesirlî emrî vah'ül ukdeten min lisânî yefkahü kavlî”
ayetini okumalıdır. (72)

- Şifa İçin:
- Şifa niyetine hergün 131 kere "Ya selam" okunur.
- Hasta üstüne "Ya Hayy" esması 180 kere okunur.
 
- Hastalara 7 gün 7 defa "Ya Muhyi" okunur.
 - Şifa için "Ya Selam" Hastaya 160 kere "Ya Selam"
   esması okunursa Allahın izniyle iyileşir. 

 - Şifa için "Ya Allah" Her hangi bir hastalığın şifası için
   200 kere "Ya Allah" zikredilir.


Her namazdan sonra on defa:
"Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum"
tesbihini çeken kalper ölmez..

- G. Mehmet Ef. Hz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme