İngilizce - Türkçe Sözler

I've become so numb, I can't feel you there..
- Çok hissizleştim senin burda olduğunu bile hissedemiyorum.. 

Things I loved before, are now for sale..
- Önceden sevdiğim her şey şimdi satılık..

Don't be scared of your shadow.
You can't hide from your sorrow..

- Gölgenden korkma, kaderinden saklanamazsın..

Tonight you killed me with your smile,
so beautiful and wild, so beautiful..

- Bu gece gülüşünle beni öldürdün,
öylesine güzel ve vahşiceki, öylesine güzel..


I don't know who to trust no surprise;
everyone feels so far away from me..

- Bilmiyorum kime güveneceğimi şaşırmadan;
herkes benden uzaktaymış gibi geliyor..


You put me through..
- Sen beni baştan sona ifade ediyorsun..

You won't cry for my absence,
I know because you forgot me long ago..

- Benim yokluğum için ağlamayacaksın, biliyorum.
Çünkü beni çok önce unuttun..


I will not be drowned by your thoughtless screaming..

- Senin düşüncesiz çığlıkların arasında boğulmayacağım..

You will never be good enough..
- Asla yeterince iyi olmayacaksın..

I have lived and I died for you..
- Ben senin için yaşadım ve öldüm..

The mirror is my best friend,
because when I cry it never laughs..

- Ayna benim en iyi arkadaşımdır.
Çünkü ben ağladığımda, o asla gülmez..


Follow your dreams, they know the way..
- Hayallerini takip et, onlar yolu biliyor..

Where do broken hearts go?
- Kırık kalpler nereye gider?

Don't try to be a man of today, be a man of truth..
- Günün adamı olmaya çalışma, hakikatın adamı olmaya çalış..

Then something happens, and you can never be the same again..
- Sonra bir şey oluyor ve artik eskisi gibi olamıyorum..


Are you up for unhapiness too?
- Mutsuzluğa da var mısın?


Don't ask me when I'll forget you,
as I don't know when I will die..
- Seni ne zaman unutacağımı sorma.
Ne zaman öleceğimi bilmiyorum..


A smile; it's the fastest medicine that enters your blood stream..
- Tebessüm; kan'a en hizli karisan ilaçtır..


A bird dies, you remember the flight..
- Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..


 No one is innocent enough to criticise another..
- Kimse kimseyi yargılayacak kadar masum değildir..


Where are you? This city's streets are calling you..
- Hani nerdesin? Bu şehrin sokakları seni çağırır..


Her heart was like a daisy,
sometimes she loved me,
sometimes she did not.
- Papatya gibiydi kalbi,
bazen sevdi, bazen sevmedi..


If you want to be loved, be human.
Relax, humanity is free..
- Sevilmek istiyorsan, önce insan ol.
İnsanlık bedava, rahat ol..


Fall down seven times, stand up eight..
- Yedi kez düş, sekiz kez ayağa kalk..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder