Arapça - Türkçe Ayetler

''Kullu nefsin zaikatul mevt'' 
Her nefis ölümü tadacaktır. (Cuma: 62/8)

"İnnemâ eşkû bessi ve huzni ilâllah"
Ben kederimi ve hüznümü Allah'a şikayet ederim. (Yusuf: 86)

"Fe inne meal usri yusra. İnne meal usri yusra"
Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (İnşirah: 5 & 6)

"Lehum azâbun şedîd, vallâhu azîzun zuntikâm"
Onlar için şiddetli bir azap vardır. 
Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. (Al-i İmran: 4)

"La tahzen! İnnallahe meana"
Üzülme! Allah bizimle beraberdir. (Tevbe: 40)
 
"İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun"
O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol" demektir. 
O da hemen oluverir. (Yasin: 82)

"Fe lillâhil âhiretu vel ûla"
Ahiret de dünya da Allah’ındır. (Necm: 25)

''Kulillah sümme zerhum"
Allah de ötesini bırak. (En'am: 91)

"La tâknatu min rahmetillah"
ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin. (Zümer: 39/53)

"La ilahe illa ente subhaneke inni kuntü minezzalimin" 
Senden başka ilah yoktur. Sen sübhansın.
'Her şeyden münezzehsin'. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum.
(Enbiya: 87)

"La rahate fid dünya illâ fil âhire"
Rahat dünyada değildir, ancak ahirettedir.
- Hz. Muhammed

"Ve hu ve meakum eyne ma kuntüm"
Nerede olursanız olun, sizinledir. (Hadid: 4)


 "Kad eflaha men zekkaha”
Gerçek şu ki, NEFSİNİ arındıran kurtuldu. (Şems: 9)


"Allahu yectebiy ileyhi men yeşa"
Allah dilediğini kendine seçer. (
Şura: 13) 

"İnneddine indallahil İslam"
Kesinlikle ALLAH indinde din İslamdır. (Ali-İmran: 19)


"Ve etl’ullahe ve resulehu"
ALLAH’a ve RESULÜNE uyunuz. (Enfal: 46)


"Yahluku ma yeşa" 
ALLAH DİLEDİĞİNİ YARATIR. (ŞURA: 49)


"La ikrâhe fiyddiyn"
Dinde zorlama yoktur. (Bakara: 256)


 "Eşşeytânu yeidukümül fakre ve ye'murukum bil fahşâ"
Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size kötülükleri emreder. (Bakara: 268)


"Fe eyne tezhebun"
Nereye bu gidiş? (Tekvir: 26)


"Ve ilallâhi'l masîr"
Ve dönüş ancak Allah'adır. (Nur: 42)


"EleysAllâhu bi kâfin abdeh"
Allah kuluna yetmez mi? (Zümer: 36)


"Allâhümmeşfi kalbehû vesfî sekâmehû"
Allahım, kalbine şifa ver, hastalığına sifa ver.
(Hastaya okunacak dua)


"Kul innemâ ed'û rabbî ve lâ uşriku bihî ehadâ"
De ki: şüphesiz ben ancak rabbime ibadet ederim
ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam. (Cin: 20)


6 yorum:

 1. S.a. kurandaki tüm ayetleri türkce karakterli hangi linkten bulabilirim?

  YanıtlaSil
 2. Enbiya 87 meali yanlış yazılmıştır. Doğrusu"Senden başka ilah yoktur.sen sübhansın 'her şeyden münezzehsin'.muhakkakki ben zalimlerden oldum."

  YanıtlaSil
 3. Yanıtlar
  1. Birkaç tane daha ekledim, daha fazla ekleyecegim siteyi takip edin..

   Sil