Hadis-i Şerifler

Bir kadın, evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar,
kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse, o kadar erkekle zina yapmış gibidir.
(Tirmizi 111)

Annesi Süleyman'a (a.s) şöyle demiştir; ey oğlum gece çok uyuma.
Zira gece çok uyumak, kıyamet gününde kişiyi fakir bırakır.
(Sünen-i ibni Mace)

Kendisine, Allah'tan kork denildiği zaman,
öfkelenen kimseye bu günah olarak yeter.
(Tebarani el mücemül kebir)

Üç kişi yüzümü göremeyecektir.
Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden,
üzerime salavat getirmeyen.
(Hadisi Şerif)

Yatağa girince 3 defa;
Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.
Okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da affolur.
(Tirmizi)

Paslanan her şeyin bir cilası vardır.
Kalbin cilası "ESTAĞFİRULLAH" demektir.
(Hadis-i Şerif - Deylemi)

Abdestli yatan, gece ibadet eden
ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır.
(Hadis-i Şerif - Hakim)

Ümmetimin üstün olanları,
"aşk" belasına düşünce iffetini muhafaza edenlerdir.
(Hz. Muhammed)

Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir.
Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.
(Hz. Muhammed)

Siz cehennemi iğne deliği kadar yerden görseydiniz,
başınız secde'den ayırmazdınız..
(Hz. Muhammed)

Rızka kavuşan çok hamd etsin, rızkı azalırsa istiğfar etsin..
- Hadis-i Şerif (Hatib)

Sizden biri doğruyu duyduğunda, veya gördüğünde,
onu söylemeye insanlara olan korkusu engel olmasın..
(Müslim, Buhari)

Erkek mi daha üstün, yoksa kadın mı?
Bunu konuşmak sadece söz israfıdır.
"Dünya varlığında, saliha bir kadından daha değerlisi yoktur."
(Hz. Muhammed)

Size şu yedi şeyi emrediyorum;
1- Cenazeye iştiraki,
2- Hastayı ziyareti,
3- Davete icabeti,
4- Zulme uğrayana yardımı,
5- Yemini yerine getirmeyi,
6- Selamlaşmayı,
7- Aksırıp, Elhamdülillah diyene, Yerhamükellah demeyi.
(Hadis-i Şerif - Buhari)

"Kanın damarlarda dolaştığı gibi,
şeytan da insanın vücudunda dolaşır.
Açlıkla (az yemekle, oruç tutmakla) onun yollarını daraltın.
(Buhari)

Bir kadın eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti.
Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş,
yeryüzünde bulunan haşeratlardan da yemesi için salmamıştı.
(Hadis-i Şerif)

İnsanların en cimrisi,
yanında adım anıldığı halde bana salavat getirmeyendir.
(Tirmizi)

Her kim kız veya erkek çocuğu doğduğu zaman,
kulağına 'Kadr Suresini' okursa,
çocuk hayatı boyunca zina kötülüğünden korunmuş olur.
(Arifan Dergisinden)

Dua ile sema arasında bir engel vardır.
Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
(Hz. Muhammed)

Cennetteki "sevinç sarayına", ancak çocukları sevindirenler girer.
(Hadis-i Şerif)

Mazlumun bedduasından sakınınız.
O dua ile Allah arasında perde yoktur.
(Hz. Muhammed)

Kendi ailesinden başkası için süslenen kadın,
kıyamet gününde karanlık gibi nursuz kalacaktır.
(Tirmizi)

Şu beş şeyin cezası, hemen dünyada verilir;
1- Zulmün,
2- Hainliğin,
3- Anne babaya eziyetin,
4- Salih akrabalarla ilişkiyi kesmenin,
5- Yapılan iyiliğe nankörlüğün
| Hadis-i Şerif

Başın vücuttaki yeri ne ise, namazında dindeki yeri o dur.
(Hadis-i Şerif - Taberani)

Söz taşıyanlar cennete giremezler. (Hz. Muhammed)

Allahu teâlâ dünya malını dostlarına da düşmanlarına da vermiştir.
Güzel ahlakı ise, sevdiklerine vermiştir. (Hadis-i Şerif)

Size iki nasihatçı bıraktım. Bunlardan biri susar, diğeri konuşur.
Susan nasihatçı ölüm, konuşan ise Kur'an-ı Kerimdir.
(Hz. Muhammed)

Benim mutluluğum namazdadır. (Hz. Muhammed)

Fal baktıran, falcıya inanmasa bile,
kırk gün kıldığı namaz kabul olmaz.
(Müslim)

İyilik yap ehli olana da, olmayana da.
Ehline isabet ederse yerini bulur, etmez ise ehli sen olursun.
(Hz. Muhammed)

Allahu Tealayı görür gibi ibadet et!
Sen onu görmüyorsan da, O seni görüyor.
(Hadis-i Şerif)

Nerede ilim var, orada islamiyet vardır.
Nerede ilim yoksa, orada islamiyet yoktur.
(Hadis-i Şerif)

Allahı anarken,
Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz.
(Hadis-i Şerif)

ALLAH katında en aziz kişi,
intikam almaya gücü yettiği halde affedendir.
(Hadis-i Şerif)

Affedici olun ki,
Allah da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin.
(Hadis-i Şerif)

Abdesten sonra, 'Kadir Suresini' okuyanın 50 yıllık günahı affolunur.
- Hadis-i Şerif {Halebi}

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit,
kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla
alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.
(Hz. Muhammed)

Peygamber efendimiz (s.a.v) sorar;
söyle bakalım ya iblis sen kiminle uyursun?
İblis cevap verir, sarhoşlarla beraber uyurum Ya Muhammed.

Birbirine karşı muhabbet ve merhamette,
müminler bir vücut gibidir.
Vücudun bir yeri rahatsız olunca,
bütün vücut rahatsız uykusuz kalıp,
onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi,
müslümanlarda birbirlerine yardıma koşmalıdır.
(Buhari)

Güzel ahlak, hataları suyun buzu erittiği gibi eritir.
Kötü ahlak ise, ameli sirkenin balı bozduğu gibi bozar.
(Buhari)

Ateşin kuru odunu yakması,
insanın sevaplarını mahvetmekte, gıybetten daha süratlı değildir.
(Hadis–i Şerif)

Allahu teâlâya tam tevekkül etseydiniz,
sabah aç gidip, akşam tok dönen kuşlar gibi rızka kavuşurdunuz.
(Tirmizi)

İman ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır. (Tirmizi)

Allahu teâlâ buyuruyor ki,
söz veriyorum ki namazlarını vaktinde,
doğru olarak kılana azap etmem,
onu sorgu suale çekmeden cennete koyarım.
(Hadis-i Şerif - Hakim)

Dinde aşırı gitmekten sakının.
Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oldular.
(Hadis-i Şerif - Nesei)

Kim müsibete uğramış birini teselli ederse,
onun o dert sebebiyle kazandığı sevap kadar sevap kazanır.
(Hadis - İbn-i Mace)

Birbirinize karşı mütevazi olmanızı,
Allah bana vahiyle emretti.
Öyle ki hiç kimse, kimseye karşı övünmesin
ve hiç kimse hiç kimseye zulmetmesin. 
(Hadis - Müslim)

Kim ilim öğrenmeye çalışırsa,
bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur.
(Hadis-i Şerif - Tirmizi)

Herhangi gibi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa,
kıyamet gününde hırsız olarak Allahın huzuruna çıkar.
(Hadis-i Şerif - İbn-i Mace)

Allahın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir.
(Hadis-i Şerif - Buhari)

Allah'ın rahmetini gerektiren sebeplerden birisi de,
bol bol selam vermesi ve tatlı dille konuşmasıdır.
(Hadis-i Şerif - Camiü's Sağir)

Güzel abdest alıp camiye giren ALLAH’ın misafiri olur.
ALLAHU teâlâ da misafirine mutlaka ikram eder.
(Beyheki - Hadis-i Şerif)

Cennet ehlinin en çoğu,
kötülük düşünmeyen saf (temiz) kalpli insanlar­dır.
(Camiüssağir, Hadis No. 802)

Rasulullah; haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye,
cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim.
(Riyazü's Salihin, 631)

İstanbul mutlaka fethedilecektir.
Onu fetheden komutan ne güzel komutan,
onu fetheden ordu ne güzel ordudur.
(Hz. Muhammed)

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan,
ALLAH'ta senin mutluluk ışığını söndürür.
(Hz. Muhammed)

Öyle bir devir gelecek ki,
insanoğlu aldığı şeyin helalden mi,
haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak.
(Hadis-i Şerif - Buhari 7)

Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler.
(Hadis-i Şerif - Tirmizi)

Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin. (Hadis-i Şerif)

Kafir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma.
Kalp kırmak, Allah'u teala'yı incitmek demektir.
(Hadis-i Şerif)

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. (Ebu Davud)

Müminler aralarında,
duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir.
(Buhari)

Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız,
bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar.
Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler),
elinizdekine kanaat etmenize sebep olur. (İbn-i Ebi’d-Dünya)

ALLAH, helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever. (Deylemi)

Bir kul Kur’anı baştan sona okuyup hatmederse,
60 bin melek onun için dua eder. (Deylemi)

Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz,
açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın. (Hadis)

Kim her gün farzlar dışında oniki rekat (nafile) kılarsa,
Allah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder. (Hadis)

Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır,
bunlardan ancak bir tanesi kurtulur. (Hadis)

Resulullaha; cennettekiler uyurlar mı? diye sorulmuştu.
Cevaben buyurdu ki; uyku, ölümün kardeşidir, cennettekiler uyumazlar.
(Hadis - Tirmizi)

Müminlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır.
Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını,
İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine almıştır.
(Hadis - Müsned)

Kuşları yuvalarında rahat bırakınız, onları ürkütmeyiniz.
(Hadis-i Şerif - Ebu Davud)

Kulun ahirette sevap kefesine ilk konulacak ameli,
çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır.
(Taberani)

Sizden biriniz bir topluluğa vardığında selam versin.
Ayrılırken de selam versin, bu ikinci selam da, birincisi kadar önemlidir.
(Ebu Davud - Tirmizi)

Her canının istediğini yemen, israftandır. (İbn-i Mace)

Sıcak yemekten sakının!
Çünkü o, bereketi giderir.
Soğuk yemeyi tavsiye ederim.
Çünkü onun bereketi daha büyüktür.
(Hadis - Camiüssağir)

Allah eski dostluğu devam ettirmeyi,
yani vefalı olunmasını sever.
Öyle ise, onu devam ettirin.
(Deylemi)

Mallarınızı zekatla koruyunuz,
hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz,
belaları da dua ile karşılayınız.
(Beyhaki)

Kim sadece Allah rızası ile kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa,
kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar. (Hadis-i Şerif)

Resulullah (sav) buyurdular ki;
Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir.
Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir. (Hadis-i Şerif)

İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, ancak dillerinin ürettikleridir.
(Hadis-i Şerif)

Allahu teâlâ'nın,
kullarını cehennem'den en çok azad ettiği gün arefe günüdür.
(Hadis-i Şerif - Şahîh-i Müslim)

Kulum benim zikrimle dudakları kıpırdadıkça ben onunla beraberim.
(Hadis - Buhari)

Resulullah (s.a.v) kadınlaşan erkeklere,
ve erkekleşen kadınlara lanet etti.
(Buhari)

Resullullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur;
yemin ederim ki, birinin başına demir çivi sokulması,
yabancı bir kadına dokunmasından daha hafiftir.
(Taberani)

Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri islamı konuşur.
(Hz. Muhammed)

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti.
Nefes ve nazardan Allah’a sığının.
(Hz. Muhammed)

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir.
Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette,
alim ise cehennemde olur. (Hz. Muhammed)

İnsanların en hayırlıları,
ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.
(Hz. Muhammed)

Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit,
işte o zamanda korkunç alametler olur.
(Hz. Muhammed)

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı.
Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı.
Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı.
Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi kapkaranlıktır.
(Hz. Muhammed)

Ramazandan sonra en üstün oruç,
Allahın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur.
(Müslim - Ebû Davud)

Kulun günahı çoğalır da, onu yok edecek güzel ameli bulunmazsa,
ona sıkıntılar gelir ve günahlarına kefaret olur. (Hadis-i Şerif)

Her çile "cennet" yolunun bir taşıdır, imtihandan kaçan ahireti kaybeder.
(Hz. Muhammed)

Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı,
kendisine hamdetmesinden hoşnut olur.
(Hadis-i Şerif - Müslim)

Sofralarında yetim bulunduran kimselerin,
sofrasına şeytan asla yaklaşamaz.
(Hz. Muhammed)

Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kafir demesin.
Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa,
o söz onu söyleyene döner. (Buhari Edeb: 44)

Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahu teâlâya saygıdandır. (Buhari)

Kuran'ın haram kıldığı şeyleri,
helal addeden kimse Kuran'a inanmamıştır.
(Tirmizi, Sevâbu'l-Kur'an 20)

Ölenin kıyameti kopmuştur. (Hadis-i Şerif)

Ölülere kötü söylemeyin.
Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz.
(Hadis-i Şerif)

Üç şey ölümün ardından kabre gider;
ailesi, malı ve ameli.
Bunlardan ikisi döner, birisi kalır.
Dönenler, ailesi ve malı, kalan da amelidir.
(Hadis-i Şerif)

Kazandığın helal olursa duan da kabul olur.
Zira insan ağzına haram bir lokma koyar da,
kırk güne kadar duası kabul olmaz.
(Münziri)

Bir peygamber duası;
Allah’ım merhametsizleri bize musallat etme.
(Tirmizi, Daâvât, 79)

Hakkınızı helal etmediğiniz kişinin çektiği azabı görseydiniz,
hakkınızı helal ederdiniz. (Hadis-i Şerif)

Sevmediklerinize sabretmedikçe, sevdiklerinize kavuşamazsınız.
(Hz. Muhammed)

Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap.
Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap. (Buhari, Rikak 2)

İnsanda bulunan en şerli şey, aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.
(Ebu Davud, 22)

Mütevazi giyinmek imandandır. (İbnu Mâce, Zühd 22)

Gaflet üzere uyuyan, kıyamette öyle dirilir.
O halde kendinizi Allahu teâlâyı anarak uyumaya alıştırın. (Deylemi)

Öfkelenen sussun. (Hadis-i Şerif - Buhari)

Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki;
bu dinin başı islam'dır, direği namazdır, zirvesi cihaddır.
(Kütübü Sitte: 4661)

Sadaka Rabbin gazabını söndürür, sahibini kötü ölümden korur.
(Camiüssağir, Hadis No. 1178)

Dindarlık ve salih amel dışında,
hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur.
(Camiüssağir, No. 7262)

Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur. (Tirmizi, Dua: 1)

ALLAH’ı zikretmeksizin çok konuşmak da kalbi katılaştırır.
Katı kalpli olanlar ise ALLAH’tan en uzak kimseler.
(Tirmizî, Zühd 62)

Allah yakınlarını na-mahremlerden kıskanan kullarını sever.
(Camiüssağir, Hadis No. 1078)

Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum,
Allah'ın rızasını düşünerek kendini tutup, yuttuğu öfke yudumudur.
(Hadis-i Şerif)

Ne mutlu o kimseye ki,
kendi kusuru başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan onu alıkoyar.
(Deylemi, Müsnedü'l Firdevs)

Mücahid nefsinin isteklerine karşı cihad ederek,
günahlardan uzak durmak için mücadele eden kimsedir.
(Ebû Dâvûd, Cihâd: 36)

Allahu teâlâ müttaki, gönlü zengin, kendi halinde işiyle
ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. (Müslim, Zühd, 11)

Bir kimse karısına kin beslemesin.
Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.
(Müslim, Radâ 61)

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini,
ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim (akrabayı ziyaret) yapsın.
(Buhari, Edeb 12)

Her kim Allah yolunda bir harcama yaparsa,
o yaptığı harcama için kendisine yediyüz misli sevap yazılır.
(Nesai, Cihad: 7)

Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse,
Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.
(Riyazüs Salihin)

Evlerinizi kabirlere çevirmeyin,
içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar.
(Hadis-i Şerif - Müslim)

Günde yüz defa "La ilahe illallah" diyenin,
yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.
(Taberani)

Müslüman kardeşinin ihtiyacını gören kimsenin yardımcısı Allah'tır.
(Buhari, Mezâlim: 3)

İslam, cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır.
(Buharî, Ahkâm: 4)

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur. (Hz. Ömer)

En güzel rızk, helale, harama dikkat edilerek kazanılandır. (Nesai)

Bil ki, sen Allah'a her secde ettiğinde,
mutlaka Allah bununla bir dereceni yükseltir
ve bir günahını düşürür. (Camiüssağir, No. 687)

Yediğiniz yemeği namaz ve zikirle eritin.
Sakın tok karnına uyumayın, sonra kalbiniz katılaşır.
(Hadis-i Şerif)

Çalıştırdığınız kimselere memur,
işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin,
giydiğinizden giydirin. (Müslim, Zühd 74)

En faziletli amel vaktinde kılınan namaz'dan sonra,
anne ve babaya yapılan iyiliktir. (Müslim)

İnsanın bütün kaygısı midesi olacak,
şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak.
(Hz. Muhammed)

Vaktin başında kılınan namazda Allah'ın rızası,
sonunda kılmanda da Allah'ın affı vardır.
(Hadis-i Şerif)

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırap,
sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır.
(Tirmizî, Fedâilu'1-Cihâd 26, 1668)

Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin.
Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın
ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin.
(Hadis-i Şerif)

İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimsedir.
- Hadis-i Şerif (Tirmizi)

Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.
(Hadis-i Şerif - Buhari)

Her sarhoş edici içki haramdır,
çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.
(Hadis-i Şerif)

Secde'de gözlerinizi kapamayınız.
Zira bu yahudilerin adetidir. (Deylemi)

Her ümmet için bir imtihan vesilesi vardır.
Bu ümmetin imtihanı mal iledir.
(Camiüssağir, Hadis No. 2407)

Her şeyin bir afeti vardır.
Ümmetimin afeti, paraya gönül vermektir.
(Deylemi)

Ölümü çok anın. Kim ölümü çok anarsa,
Allahu teala onun ölümünü kolaylaştırır.
- Hadis-i Şerif (Ramuz El- Hadis 80/15)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme