Hadis-i Şerifler ✔

Kendisine, Allah'tan kork denildiği zaman, 
öfkelenen kimseye bu günah olarak yeter. 
- Tebarani

Üç kişi yüzümü göremeyecektir. 
Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden, 
üzerime salavat getirmeyen. 
- Hadis-i Şerif

Abdestli yatan; gece ibadet eden 
ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır. 
- Hakim

Ümmetimin üstün olanları;
"aşk" belasına düşünce,
iffetini muhafaza edenlerdir. 
- Hz. Muhammed

Siz, cehennemi iğne deliği kadar yerden görseydiniz, 
başınız secde'den ayırmazdınız.
- Hz. Muhammed

Erkek mi daha üstün, yoksa kadın mı? 
Bunu konuşmak sadece söz israfıdır.
"Dünya varlığında, saliha bir kadından 
daha değerlisi yoktur."
- Hz. Muhammed

Size şu yedi şeyi emrediyorum:
1. Cenazeye iştiraki
2. Hastayı ziyareti
3. Davete icabeti
4. Zulme uğrayana yardımı
5. Yemini yerine getirmeyi
6. Selamlaşmayı
7. Aksırıp, Elhamdulillah diyene, 
Yerhamukellah demeyi
- Buhari 

Kan'ın damarlarda dolaştığı gibi, 
şeytan da insanın vücudunda dolaşır. 
Açlıkla (az yemekle, oruç tutmakla) 
onun yollarını daraltın.
- Buhari

İnsanların en cimrisi;
yanında adım anıldığı halde,
bana salavat getirmeyendir. 
- Tirmizi

Dua ile sema arasında bir engel vardır. 
Üzerime salavat getirilince engel açılır, 
dua yerine ulaşır.
- Hz. Muhammed

Mazlumun bedduasından sakınınız. 
O dua ile Allah arasında perde yoktur.
- Hz. Muhammed

Şu beş şeyin cezası, hemen dünyada verilir:
1. Zulmün
2. Hainliğin
3. Anne babaya eziyetin
4. Salih akrabalarla ilişkiyi kesmenin
5. Yapılan iyiliğe nankörlüğün
- Hadis-i Şerif

Başın vücuttaki yeri ne ise, 
namazında dindeki yeri o dur.
- Taberani

Söz taşıyanlar cennete giremezler. 
- Hz. Muhammed

Allahu teâlâ; 
dünya malını dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. 
Güzel ahlakı ise, sevdiklerine vermiştir. 
- Hadis-i Şerif

Size iki nasihatçı bıraktım. 
Bunlardan biri susar, diğeri konuşur. 
Susan nasihatçı; ölüm, konuşan ise; 
Kur'an-ı Kerimdir.
- Hz. Muhammed

Benim mutluluğum namazdadır. 
- Hz. Muhammed

Fal baktıran, falcıya inanmasa bile,
kırk gün kıldığı namaz kabul olmaz. 
- Müslim

İyilik yap ehli olana da, olmayana da.
Ehline isabet ederse yerini bulur, 
etmez ise ehli sen olursun. 
- Hz. Muhammed

Allahu Tealayı görür gibi ibadet et.
Sen onu görmüyorsan da, O seni görüyor.
- Hadis-i Şerif

Allah'ı anarken, 
Allah korkusu ile gözünden yaş akana, 
kıyamette azap olmaz. 
- Hadis-i Şerif

Allah katında en aziz kişi;
intikam almaya gücü yettiği halde affedendir.
- Hadis-i Şerif

Affedici olun ki, 
Allah da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. 
- Hadis-i Şerif

İman ile küfür arasındaki fark;
namazı kılıp kılmamaktır. 
- Tirmizi

Allahu teâlâ buyuruyor ki;
söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde 
doğru olarak kılana azap etmem, 
onu sorgu suale çekmeden cennete koyarım.
- Hakim

Kim müsibete uğramış birini teselli ederse, 
onun o dert sebebiyle kazandığı 
sevap kadar sevap kazanır. 
- İbn-i Mace

Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, 
Allah bana vahiyle emretti. 
Öyle ki hiç kimse kimseye karşı övünmesin 
ve hiç kimse hiç kimseye zulmetmesin.  
- Müslim

Allah'ın en çok kızdığı kimse, 
düşmanlıkta aşırı gidendir. 
- Buhari

Cennet ehlinin en çoğu, 
kötülük düşünmeyen, saf (temiz) kalpli insanlardır. 
- Camiüssağir / Hadis No. 802

İstanbul mutlaka fethedilecektir. 
Onu fetheden komutan ne güzel komutan, 
onu fetheden ordu ne güzel ordudur.
- Hz. Muhammed

Öyle bir devir gelecek ki, 
insanoğlu aldığı şeyin helalden mi, 
haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak. 
- Buhari

Evinizde pişen yemekten, 
komşunuzun hakkını verin.
- Hadis-i Şerif

Kafir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma.
Kalp kırmak, Allah'u teala'yı incitmek demektir. 
- Hadis-i Şerif

Her duyduğunu söylemesi, 
kişiye günah olarak yeter.
- Ebu Davud

Müminler aralarında, 
duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir. 
- Buhari

Allah, helal kazanç yolunda 
kulunu yorgun görmeyi sever.
- Deylemi

Bir kul, Kur’anı baştan sona okuyup hatmederse, 
60 bin melek onun için dua eder.
- Deylemi

Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, 
açlıkla temizleyiniz ki, yumuşasın ve parlasın.
- Hadis-i Şerif

Bir zaman sonra benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılır, 
bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.
- Hadis-i Şerif

Kulun ahirette sevap kefesine ilk konulacak ameli; 
çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır. 
- Taberani

Her canının istediğini yemen, israftandır. 
- İbn-i Mace

Sıcak yemekten sakının!
Çünkü o, bereketi giderir. 
Soğuk yemeyi tavsiye ederim. 
Çünkü onun bereketi daha büyüktür. 
- Camiüssağir

Allah eski dostluğu devam ettirmeyi, 
yani vefalı olunmasını sever. 
Öyle ise, onu devam ettirin. 
- Deylemi

Mallarınızı zekatla koruyunuz, 
hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, 
belaları da dua ile karşılayınız. 
- Beyhaki

İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, 
ancak dillerinin ürettikleridir. 
- Hadis-i Şerif

Resulullah (s.a.v.) kadınlaşan erkeklere, 
ve erkekleşen kadınlara lanet etti. 
- Buhari

Benim ümmetimin dilleri sussa dahi, 
halleri islamı konuşur. 
- Hz. Muhammed

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. 
Nefes ve nazardan, Allah’a sığının. 
- Hz. Muhammed

Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, 
işte o zamanda korkunç alametler olur. 
- Hz. Muhammed

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. 
Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. 
Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. 
Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi kapkaranlıktır. 
- Hz. Muhammed

Her çile, "cennet" yolunun bir taşıdır, 
imtihandan kaçan, ahireti kaybeder.
- Hz. Muhammed

Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı, 
kendisine hamdetmesinden hoşnut olur. 
- Müslim

Sofralarında yetim bulunduran kimselerin,
sofrasına şeytan asla yaklaşamaz. 
- Hz. Muhammed

Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kafir demesin. 
Şayet itham altında bırakılan kişi de 
bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner. 
- Buhari

Ölenin kıyameti kopmuştur.
- Hadis-i Şerif

Üç şey ölümün ardından kabre gider; 
ailesi, malı ve ameli. 
Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. 
Dönenler ailesi ve malı, kalan da amelidir. 
- Hadis-i Şerif

Bir peygamber duası; 
Allah’ım merhametsizleri bize musallat etme.
- Tirmizi

Hakkınızı helal etmediğiniz kişinin 
çektiği azabı görseydiniz, hakkınızı helal ederdiniz.
- Hadis-i Şerif

Sevmediklerinize sabretmedikçe, 
sevdiklerinize kavuşamazsınız.
- Hz. Muhammed

Sadaka Rabbin gazabını söndürür, 
sahibini kötü ölümden korur. 
- Camiüssağir / Hadis No. 1178

Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum;
Allah'ın rızasını düşünerek kendini tutup, 
yuttuğu öfke yudumudur.
- Hadis-i Şerif

Ne mutlu o kimseye ki, kendi kusuru, 
başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan onu alıkoyar. 
- Deylemi / Müsnedü'l Firdevs

Bir kimse karısına kin beslemesin. 
Onun bir huyunu beğenmezse, 
bir başka huyunu beğenir. 
- Müslim / Radâ 61

Kim rızkının Allah tarafından genişletilmesini, 
ecelinin uzatılmasını isterse 
sıla-i rahim (akrabayı ziyaret) yapsın. 
- Buhari / Edeb: 12

Evlerinizi kabirlere çevirmeyin,
içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar. 
- Müslim

Müslüman kardeşinin ihtiyacını 
gören kimsenin yardımcısı Allah'tır. 
- Buhari / Mezâlim: 3

İslam, cahiliyetten kalma ırkçılık 
ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır.
- Buhari / Ahkâm: 4

Bil ki sen Allah'a her secde ettiğinde, 
mutlaka Allah bununla bir dereceni yükseltir 
ve bir günahını düşürür.
- Camiüssağir No. 687

Yediğiniz yemeği namaz ve zikirle eritin. 
Sakın tok karnına uyumayın, sonra kalbiniz katılaşır.
- Hadis-i Şerif

Çalıştırdığınız kimselere memur, 
işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, 
giydiğinizden giydirin.
- Müslim / Zühd: 74

En faziletli amel; 
vaktinde kılınan namaz'dan sonra, 
anne ve babaya yapılan iyiliktir.
- Müslim

İnsanın bütün kaygısı midesi olacak.
Şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak. 
- Hz. Muhammed

Vaktin başında kılınan namazda; 
Allah'ın rızası, sonunda kılmanda da; 
Allah'ın affı vardır. 
-  Hadis-i Şerif

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırap,
sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır. 
- Tirmizi / Fedâilu'1-Cihâd 26, 1668

Tokalaşın ki, içinizdeki kin gitsin. 
Hediyeleşin ki, birbirinize sevginiz artsın 
ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin. 
- Hadis-i Şerif

Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. 
- Buhari

Her sarhoş edici içki haramdır, 
çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. 
- Hadis-i Şerif

Secde'de gözlerinizi kapamayınız.
Zira bu yahudilerin adetidir.
- Deylemi

Her şeyin bir afeti vardır. 
Ümmetimin afeti; paraya gönül vermektir.
- Deylemi

Ölümü çok anın. 
Kim ölümü çok anarsa, 
Allahu teala onun ölümünü kolaylaştırır.
- Ramuz El - Hadis 80/15

Bir iyiliğe öncülük eden, 
onu yapan kişi kadar sevap kazanır.
- Hz. Muhammed

Şu üç şeye bakmak sünnettir;
1: Kabeye 2: Kuran-ı Kerime 3: Annenin yüzüne..
- Ramuz el e-hadis: 238

Not: yorumda kaynak belirtebilirsiniz!

⬇ Takipte Kalın ⬇

facebook Instagram Instagram twitter youtube

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder