Arapça - Türkçe Ayetler & Hadisler

''Kullu nefsin zaikatul mevt'' 
Her nefis ölümü tadacaktır.
- Cuma: 62/8

"İnnemâ eşkû bessi ve huzni ilâllah"
Ben kederimi ve hüznümü Allah'a şikayet ederim.
- Yusuf: 86

"Fe inne meal usri yusra, inne meal usri yusra"
Muhakkak her zorlukla beraber, bir kolaylık vardır.
- İnşirah: 5/6

"Lehum azâbun şedîd, vallâhu azîzun zuntikâm"
Onlar için şiddetli bir azap vardır. 
Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.
- Al-i İmran: 4

"La tahzen! İnnallahe meana"
Üzülme! Allah bizimle beraberdir.
- Tevbe: 40
 
"İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun"
O'nun emri, bir şeyi dileyince 
ona sadece "Ol" demektir. O da hemen oluverir.
- Yasin: 82

"Fe lillâhil âhiretu vel ûla"
Ahiret de, dünya da, Allah’ındır.
- Necm: 25

''Kulillah sümme zerhum"
Allah de, ötesini bırak.
- En'am: 91

"La tâknatu min rahmetillah"
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.
Zümer: 39/53

"La ilahe illa ente subhaneke inni kuntü minezzalimin" 
Senden başka ilah yoktur, Sen sübhansın.
Muhakkak ki ben zalimlerden oldum.
- Enbiya: 87

"Ve hu ve meakum eyne ma kuntüm"
Nerede olursanız olun, sizinledir.
- Hadid: 4

"Kad eflaha men zekkaha”
Gerçek şu ki, nefsini arındıran kurtuldu.
- Şems: 9

"İnneddine indallahil İslam"
Kesinlikle ALLAH indinde din İslamdır.
- Ali-İmran: 19

"Ve etl’ullahe ve resulehu" 
Allah’a ve Resulüne uyunuz.
Enfal: 46

"Yahluku ma yeşa"  
Allah dilediğini yaratır.
- Şura: 49

"Lâ ikrâhe fiyddiyn"
Dinde zorlama yoktur.
- Bakara: 256

"Eşşeytânu yeidukümül fakre ve ye'murukum bil fahşâ"
Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size kötülükleri emreder.
- Bakara: 268

"Fe eyne tezhebun"
Nereye bu gidiş?
- Tekvir: 26

"Ve ilallâhi'l masîr"
Ve dönüş ancak Allah'adır.
- Nur: 42

"EleysAllâhu bi kâfin abdeh" 
Allah kuluna yetmez mi?
Zümer: 36

"Kul innemâ ed'û rabbî ve lâ uşriku bihî ehadâ"
De ki: şüphesiz ben ancak rabbime ibadet ederim
ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam.
- Cin: 20

"Lâ yukellifullahi nefsen illâ vus'ahâ"
Allah hiçbir kimseye, gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez.
- Bakara: 286

"Ma veddeake rabbuke ve mâkalâ"
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı..
- Duha: 3

"El mer'u mea men ehabbe"
Kişi sevdiği ile beraberdir..
- Hz. Muhammed

"La rahate fid dünya illâ fil âhire"
Rahat dünyada değildir, ancak ahirettedir.
- Hz. Muhammed

"La râhate fi'ddünyâ"
Dünyada rahat yoktur..
- Hadisi Şerif

"Allâhümmeşfi kalbehû vesfî sekâmehû"
Allahım, kalbine şifa ver, hastalığına sifa ver.
(Hastaya okunacak dua)

6 yorum:

 1. S.a. kurandaki tüm ayetleri türkce karakterli hangi linkten bulabilirim?

  YanıtlayınSil
 2. Enbiya 87 meali yanlış yazılmıştır. Doğrusu"Senden başka ilah yoktur.sen sübhansın 'her şeyden münezzehsin'.muhakkakki ben zalimlerden oldum."

  YanıtlayınSil
 3. Yanıtlar
  1. Birkaç tane daha ekledim, daha fazla ekleyecegim siteyi takip edin..

   Sil