28 Şubat 2014

Kuran'da Peygamberler (25 tane)

1. Hz. Âdem (as): 
Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir. ALLAH c.c. onun cesedini topraktan yaratmıştır. Daha sonra eş olsun diye Havva’yı yaratmıştır. Kendisine kitap olarak 10 sayfa verilmiştir. 


2. Hz. İdris (as): 
Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın olduğu rivayet edilir. Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir. 

3. Hz. Nuh (as): 
Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır. 


4. Hz. Hud (as): 
Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır. 

5. Hz. Salih (as): 
Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır. 

6. Hz. İbrahim (as): 
Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’an’ın 14. sure onun adını taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. ALLAH c.c. ’ın dostu olarak anılır. 

7. Hz. Lût (as): 
Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’e (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. 

8. Hz. İsmail (as): 
Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (as) onun soyundan gelmektedir. 

9. Hz. İshak (as): 
Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) oğludur. İsrailoğullarına gönderilen, Kur’an’da adı geçen bütün peygamberlerin atasıdır. 


10. Hz. Yakup (as): 
Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) torunudur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır. 

11. Hz. Yusuf (as): 
Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” olarak nitelenmiştir. 


12. Hz. Şuayb (as): 
Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz. Musa evlenmiştir. 

13. Hz. Musa (as): 
Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. İsrailoğulların’a peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir. 

14. Hz. Harun (as): 
Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musa’nın (as) kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a ALLAH c.c. ’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir. 

15. Hz. Davud (as): 
Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra ALLAH c.c. ’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir. 

 
16. Hz. Süleyman (as): 
Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Hz. Davud’dur (as). Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi. 

17. Hz. Eyyub (as): 
Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur. 

18. Hz. Zülkifl (as): 
Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. Eyyub’un (as) oğludur. Sabreden, ALLAH c.c. ’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir. 

19. Hz. Yunus (as): 
Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. 


20. Hz. İlyas (as): 
Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir. 

21. Hz. Elyesa (as): 
Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. İlyas’a (as) yardımcı olarak gönderilmiştir.


22. Hz. Zekeriyya (as): 
Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir. 

23. Hz. Yahya (as): 
Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve ALLAH c.c. tarafından konulmuştur. Hazreti İsa’nın (as) müjdecisidir. 

24. Hz. İsa (as): 
Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Kendisine İncil verilmiştir. 

25. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem): 
Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kuran-
ı Kerim verilmiştir.

23 Şubat 2014

Kara Melek - Acı Koktu (Şiir)

 
Yine mahşer günüydü kalbim
Suskunluğunu koruyordu yine
Çok direndi üzerine gitmedim
Kan kusuyordu kırılmıştı bir kere
Ağlıyordu gizli gizli içten içe

Kabristan yeriydi kalbim ceset doluydu
Doymuyordu toprak aldıkça alıyordu
Yine acı koktu biliyordu kalbim
tek ölüme çare yoktu


25.10.2011

21 Şubat 2014

Kara Melek - Gözyaşları (Şiir)


Kara Melek - Gözyaşları

Ne mi istiyorum? İnsani duyguların ölmediği bir dünya.
Akmayan gözyaşları, gülen gözler, atan kalpler.
Sadece bi parça kalsaydı dünyada.
Akıtılan gözyaşlarına mendil olacak kadar.
Yanan yüreklerin alevlerini söndürecek kadar.


Yine kendimden geçtim.
Toprak kokusunu içime çektim.
İlk insan, Hz. Ademi özledim.

İçimden kopan canlar için okunuyor selalar.
Hazırlandı cenazeler. Gömüldü inançlar, sevgiler.

Ruhumun zindanında saklıyorum elmastan değerli gözyaşlarımı,
altından kıymetli çığlıklarımı. Her bir parçası yürek emeği, 

duygu israfı, insanlık dramı.
Rabbim soracak elbette bunların hesabını.


21.02.14

Kara Melek (Mecazi)
www.siirdefterim.com/?sd=oku&id=26487